தொழிற்சாலை டூர்

உற்பத்தி தளத்தின் படங்கள்

DSC_2611
DSC_2612
DSC_3282
DSC_2621
ma3
DSC_2625
ma1
ma2
ma5

விண்ணப்ப காட்சி படங்கள்

case1375
IMAG1036
பிரித்து 3
CIMG8440
case375
CIMG8444
CIMG8437
CIMG8447
CIMG8443

போக்குவரத்து படங்கள்

bgrfh (1)
bgrfh (8)
bgrfh (2)

கண்காட்சி படங்கள்

exhi